Các dự án theo hình thức BOO do SLICC đầu tư

Trạm cấp phát xăng dầu Nà Bó

Cấp phát và kinh doanh xăng dầu

Xem chi tiết

Dự án khu nhà ở San Luông

Tổng diện tích: 8000 m2
Bao gồm: đất chia lô, đất nhà vườn và đất cây xanh & thể thao

Xem chi tiết

Đường dây truyền tải điện nối cụm nhà máy thủy điện Nậm Chim 1&1A; với Trạm biến áp xi măng Mai Sơn

Đường dây truyền tải điện 110kV nối cụm nhà máy thủy điện Nậm Chim 1&1A; với Trạm biến áp 110kV xi măng Mai Sơn (dài 32 km)

Xem chi tiết

Nhà máy thủy điện Nậm Chim 1A

Nhà máy thủy điện Nậm Chim 1A.Công suất: 2x5MW, kiểu: tuabin Francis trục ngang do Andritz Hydro Pvt. Ltd. (Ấn Độ) cung cấp.

Xem chi tiết

Trạm biến áp 110kV xi măng Mai Sơn

Trạm biến áp 110kV xi măng Mai Sơn, Khởi công tháng 04/2006, vận hành tháng 04/2010

Xem chi tiết

Dự án nhà máy thủy điện Nậm Chim 1

Công suất: 2x8MW, kiểu: tuabin gáo Pelton trục ngang do Tata International Ltd. (Ấn Độ) cung cấp, chế tạo: Jyoti Ltd.
Khởi công tháng 06/2006 hoàn thành đi vào hoạt động tháng 04/2010

Xem chi tiết