Nhà máy thủy điện Nậm Chim 1A

- Công suất: 2x5MW, kiểu: tuabin Francis trục ngang do Andritz Hydro Pvt. Ltd. (Ấn Độ) cung cấp.
- Khởi công tháng 8/2013 và đưa hoạt động tháng 8/2015
Một số hình ảnh:
ký hợp đồng với Andritz
Lế ký kết hợp đồng gói cung cấp thiết  bị cơ điện với Andritz (12/2013)
Toàn cảnh nhà máy
Toàn cảnh nhà máy thủy điện Nậm Chim 1A

Các tổ máy trong gian máy

Đập đầu mối & Kênh dẫn dòng
Tháp điều áp
Tháp điều áp & Đường ống áp lực
Trạm phân phối
Trạm biến áp ngoài trời
Phòng điều khiển
Phòng điều khiển nhà máy
Hòa lưới thành công tổ máy
Hòa lưới thành công tổ máy
Chuyên gia cùng ban giám đốc
Các chuyên gia chụp ảnh lưu niệm với Ban giám đốc công ty