Dự án nhà máy thủy điện Nậm Chim 1

- Công suất: 2x8MW, kiểu: tuabin gáo Pelton trục ngang do Tata International Ltd. (Ấn Độ) cung cấp, chế tạo: Jyoti Ltd.
- Khởi công tháng 06/2006 hoàn thành đi vào hoạt động tháng 04/2010.

Lễ ký kết hợp đồng gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện cho nhà máy thủy điện Nậm Chim 1
giữa SLICC và Tata International Ltd.

Nhà máy thủy điện Nậm Chim 1

Bộ tuabin-máy phát với hai vòi phun

Phòng điều khiển trung tâm của nhà máy

Hồ tích năng của nhà máy thủy điện Nậm Chim 1