Đường dây truyền tải điện nối cụm nhà máy thủy điện Nậm Chim 1&1A; với Trạm biến áp xi măng Mai Sơn

Đường dây truyền tải điện 110kV nối cụm nhà máy thủy điện Nậm Chim 1&1A với Trạm biến áp 110kV xi măng Mai Sơn (dài 32 km).
Cột điện 110 kV

 
Hoạt động sửa chữa bảo dưỡng định kỳ