Các dự án do SLICC làm chủ thầu thi công

Nhà máy thủy điện Keo Bắc (2x900kW)

Nhà máy thủy điện Keo Bắc (2x900kW)
Hoàn thành năm 2013

Xem chi tiết

Các dự án đường giao thông

Đường Hua Ti - Chà Mạy (11/2009 - 10/2011). Đường Chiềng Ân (01/2010 - 01/2012), Sốp Cộp - Cửa khẩu Lạnh Bánh (10/2010 - 05/2012), Hệ thống đường giao thông điểm tái định cư Noong Đúc (05/2011 - 01/2012), Tà Xùa - Háng Đồng (04/2009 - 12/2011), Quốc lộ 6 - KCN Mai Sơn (11/2009 - 1/2010), Chiềng Ngàm - Huổi Phay (12/2006 - 10/2008),...

Xem chi tiết