Dự án khu nhà ở San Luông

Tổng diện tích 8000m2, trong đó:
- Đất chia lô, diện tích một lô từ 80 m2 - 89,5 m2
- Đất nhà vườn, diện tích một lô từ 123 m2 - 174 m2
- Đất cây xanh & thể thao = 678 m2
Quyết định số 1758/QĐ-UB phê duyệt bàn giao đất cho SLICC để kinh doanh nhà đất
Quyết định số 1758/QD-UB phê duyệt bàn giao đất cho SLICC để kinh doanh nhà đất
Phối cảnh tổng thể
Phối cảnh tổng thể khu đất
Mặt bằng phân lô
Mặt bằng phân lô
Hoạt động giải phóng mặt bằng
Giải phóng mặt bằng