Đội ngũ quản lý


Ông Nguyễn Như Hùng 
Chủ tịch Hội đồng thành viên - Giám đốc

Email: 
nhuhung@songlamsonla.vn
 nhuhung72@yahoo.com
Ông Nguyễn Như Hùng chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ công ty và có vai trò là "Thuyền trưởng" trong toàn bộ các hoạt động của công ty. Ông có kinh nghiệm thực tế quản lý tại một nhà máy sản xuất gạch xây dựng trước khi thành lập công ty.
Ông có bằng cử nhân Luật và Quản trị kinh doanh.

Ông Hoàng Quốc Hạnh
Phó Giám đốc

Email: hanh.hoang@songlamsonla.vn
 hanhthuy70@gmail.com
Ông Hoàng Quốc Hạnh chịu trách nhiệm quản lý giám sát các hoạt động xây dựng tại công trường. Ông là người nhiệt tình và sáng tạo trong công việc. Ông có kinh nghiệm thực tế về xây dựng đặc biệt là xây dựng công trình giao thông trước khi gia nhập công ty.
Ông tốt nghiệp trường Đại học giao thông vận tải.

Ông Vũ Hữu Đức
Giám đốc cụm nhà máy thủy điện & Trạm biến áp 110kV xi măng Mai Sơn

Email: duc.vu@songlamsonla.vn
 vuhuuduc1080@gmail.com
Ông Vũ Hữu Đức quản lý các hoạt động sản xuất và phân phối điện của các nhà máy (thủy điện Nậm Chim 1, thủy điện Nậm Chim 1A) và trạm biến áp 110kV xi măng Mai Sơn. 
Ông có bằng Kỹ sư điện.

Ông Bùi Ngọc Duy
Kế toán trưởng

Email: duy.bui@songlamsonla.vn
 duyanh1310@gmail.com
Ông Bùi Ngọc Duy chịu trách nhiệm thực hiện các chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.
Ông tốt nghiệp trường Đại học Tây Bắc.

Ông Dương Hồng Nam
Cửa hàng trưởng trạm xăng dầu Nà Bó

Email: duonghongnam71@gmail.com

Ông Dương Hồng Nam quản lý các hoạt động kinh doanh của trạm xăng dầu Nà Bó. Trước khi gia nhập công ty, ông là một người dày dạn kinh nghiệm trong kinh doanh.
Ông có Bằng cử nhân Quản trị kinh doanh.

Các phòng ban của công ty: 
- Phòng Tổ chức hành chính,
- Phòng Kế toán,
- Phòng Kỹ thuật,
- Ban Quản lý các dự án xây dựng,
- Cụm nhà máy thủy điện & Trạm biến áp 110kV xi măng Mai Sơnx;
- Nhà máy thủy điện Nậm Chim 1,
- Nhà máy thủy điện Nậm Chim 1A,
- Trạm biến áp 110kV xi măng Mai Sơn.
- Trạm xăng dầu Nà Bó.