Các dự án đường giao thông

Các dự án đường giao thông:
Đường Hua Ti - Chà Mạy (11/2009 - 10/2011).
Đường Chiềng Ân (01/2010 - 01/2012), Sốp Cộp - Cửa khẩu Lạnh Bánh (10/2010 - 05/2012),
Hệ thống đường giao thông điểm tái định cư Noong Đúc (05/2011 - 01/2012), Tà Xùa - Háng Đồng (04/2009 - 12/2011), Quốc lộ 6 - KCN Mai Sơn (11/2009 - 1/2010), Chiềng Ngàm - Huổi Phay (12/2006 - 10/2008), Tòng Cọ - Bó Mười (10/2005 - 04/2006), Huổi Pha (07/2008 - 11/2009), Quốc lộ 6 - Mé Ban (12/2006 - 06/2008), ...