Văn bản pháp lý

Số/Ký hiệu           Ngày ban hành Trích yếu
1346/EVNNPC-KT 10/04/2018  Về việc thỏa thuận kỹ thuật ngăn lộ mở rộng TBA 110kV nhà máy thủy điện Nậm Chim 1A phục vụ đấu nối nhà máy thủy điện Nậm Chim 1B vào lưới điện quốc gia. (xem tại đây)
1527/QĐ-UBND 26/04/2018  Quyết định về việc cho Công ty cổ phần năng lượng Sông Lam Sơn La thuê đất để xây dựng Nhà máy điện mặt trời Yên Định tại xã Yên Thái, huyện Yên Định. (xem tại đây)
4536/EVN-KH-TTĐ 27/09/2017  Về việc chấp thuận mua điện của Nhà máy điện mặt trời Yên Định. (xem tại đây)
4772/SXD-HT 31/08/2017  Về việc hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Yên Thái, huyện Yên Định. (xem tại đây)
1291/QĐ-UBND 03/08/2017  Phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy điện mặt trời xã Yên Thái, huyện Yên Định. (xem Phần 1, Phần 2)
1290/QĐ-UBND 03/08/2017  Quyết định về việc thu hồi đất tại xã Yên Thái để thực hiện công trình xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Yên Thái, huyện Yên Định. (xem tại đây)
2880/QĐ-BCT 27/07/2017  Quyết định về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV (bổ sung Nhà máy điện mặt trời Yên Định, công suất 30MW và phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia). (xem tại đây)
1996/QĐ-UBND 21/07/2017  Quyết định về việc thu hồi đất, cho Công ty cổ phần năng lượng Sông Lam Sơn La thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Mai Sơn tại Khu công nghiệp Mai Sơn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. (xem tại đây)
721/SCT-QLNL 13/06/2017  Về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Nhà máy điện mặt trời Mai Sơn. (xem tại đây)
1540/QĐ-UBND 11/05/2017  Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời tại xã Yên Thái, huyện Yên Định. (xem tại đây)
1414/EVNNPC-ĐT 12/04/2017  Về việc góp ý đề án bổ sung điện mặt trời Yên Định vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020. (xem tại đây)
11/2017/QĐ-TTg 11/04/2017  Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam. (xem tại đây)
1485/EVN-KH 05/04/2017  Về việc góp ý đề án bổ sung quy hoạch nhà máy điện mặt trời Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. (xem tại đây)
1460/EVN-KH-TTĐ 05/04/2017  Về việc chấp thuận mua điện của nhà máy điện mặt trời Mai Sơn. (xem tại đây)
28/TTr-UBND 24/03/2017  Về việc đề nghị bổ sung quy hoạch nhà máy điện năng lượng mặt trời xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. (xem tại đây)
1067/SXD-HT 13/03/2017  Về việc tham gia ý kiến bổ sung quy hoạch nhà máy điện mặt trời Yên Định. (xem tại đây)
1066/STNMT-BVMT 10/03/2017  Về việc tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Yên Thái, huyện Yên Định. (xem tại đây)
867/SKHĐT-KTĐN 10/03/2017  Về việc tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Công trình nhà máy điện mặt trời tại xã Yên Thái, huyện Yên Định. (xem tại đây)
626/SNN&PTNT-PTNT 09/03/2017  Về việc tham gia ý kiến bổ sung quy hoạch nhà máy điện mặt trời tại xã Yên Thái, huyện Yên Định. (xem tại đây)
808/STC-ĐT 07/03/2017  Về việc tham gia ý kiến quy hoạch nhà máy điện mặt trời Yên Định. (xem tại đây)
426/UBND-KT&HT 07/03/2017  Về việc tham gia ý kiến về bổ sung quy hoạch nhà máy điện mặt trời Yên Định. (xem tại đây)
404/SCT-QLĐN 01/03/2017  Về việc tham gia ý kiến về bổ sung Quy hoạch nhà máy điện mặt trời Yên Định. (xem tại đây)
  15/02/2017  Chứng nhận đăng ký đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Mai Sơn. (xem tại đây)
01/LKKD/2017 15/02/2017  Hợp đồng liên kết kinh doanh dự án Nhà máy điện mặt trời Yên Định giữa Công ty cổ phần năng lượng Sông Lam Sơn La và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Sông Lam. (xem tại đây)
179/QĐ-UBND 23/01/2017  Quyết định Chủ trương đầu tư dự án Công trình nhà máy điện mặt trời Mai Sơn do Công ty cổ phần năng lượng Sông Lam Sơn La làm nhà đầu tư. (xem tại đây)
53/UBND-KT&HT 11/01/2017  Về việc triển khai thực hiện công tác khảo sát dự án điện mặt trời Yên Định tại xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. (xem tại đây)
4598/QĐ-BCT 24/11/2016  Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV. (xem tại đây)
4146/QĐ-BCT 17/10/2016  Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020. (xem tại đây)
889/PCSL-KT 06/09/2016  Về việc bổ sung Nhà máy quang điện Mai Sơn. (xem tại đây)
109/TTr-SCT 05/09/2016  Tờ trình về việc bổ sung "Quy hoạch phát triển điện lực Sơn La giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020". (xem tại đây)
2431/UBND-KT 04/08/2016  Về việc chấp thuận khảo sát lập quy hoạch Nhà máy quang điện Mai Sơn trong Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La. (xem tại đây)
218-TTr/BCSĐ 18/07/2016  Tờ trình về việc xin chủ trương thực hiện Nhà máy quang điện tại Khu công nghiệp Mai Sơn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. (xem tại đây)
598/SCT-KHTC 28/06/2016  Về việc chủ trương cho phép xây dựng Nhà máy quang điện tại khu công nghiệp Mai Sơn. (xem tại đây)
1949/UBND-KT 22/06/2016  Về việc chủ trương cho phép xây dựng Nhà máy quang điện tại khu công nghiệp Mai Sơn. (xem tại đây)
194/QĐ-BCT 15/01/2016  Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020. (xem tại đây)
44/2015/TT-BCT 09/12/2015  Thông tư Quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối. (xem tại đây)
42/2015/TT-BCT 01/12/2015  Thông tư Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện. (xem tại đây)
2068/QĐ-TTg 25/11/2015  Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (xem tại đây)
39/2015/TT-BCT 18/11/2015  Thông tư Quy định hệ thống điện phân phối. (xem tại đây)
2489/QĐ-UBND 08/07/2015  Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. (xem tại đây)
342/EVN-ĐĐQG-KTSX 28/01/2015  Về việc Quy định về phân cấp quyền điều khiển, quyền kiểm tra và phối hợp thực hiện thao tác các thiết bị điện trong hệ thống điện quốc gia. (xem tại đây)
28/2014/TT-BCT 15/09/2014  Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia. (xem tại đây)
40/2014/TT-BCT 05/11/2014  Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia. (xem tại đây)
1157/QĐ-EVN      19/12/2014  Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn điện lực quốc gia Việt Nam. (xem phần 1 tại đây, xem phần 2 tại đây)
44/2014/TT-BCT 28/11/2014  Quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia. (xem tại đây)
185/QĐ-EVN 17/03/2014  Quyết định về việc ban hành Quy trình điều tra sự cố trong các nhà máy điện, lưới điện và hệ thống điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. (xem tại đây)
17/QĐ-ĐTĐL 27/02/2014  Quyết định ban hành Quy trình thực hiện đánh giá an ninh hệ thống điện trung hạn và ngắn hạn. (xem tại đây)
54/QĐ-BCT 06/01/2014  Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020. (xem tại đây)
14/QĐ-ĐTĐL 02/05/2013  Quyết định ban hành Quy trình lập kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia. (xem tại đây)
08/QĐ-ĐTĐL 14/03/2013  Quyết định ban hành Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện trong hệ thống điện truyền tải. (xem tại đây)
07/QĐ-ĐTĐL 14/03/2013  Quyết định ban hành Quy trình dự báo nhu cầu phụ tải điện hệ thống điện quốc gia. (xem tại đây)
134/2013/NĐ-CP 17/10/2013  Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. (xem tại đây)
30/2013/TT-BCT 14/11/2013  Thông tư Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. (xem tại đây)
4216/QĐ-BCT 19/08/2011  Quyết định về việc phê duyệt "Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011-2015 có xét đến 2020. (xem tại đây)
32/2010/TT-BCT 30/07/2010  Thông tư Quy định hệ thống điện phân phối. (xem tại đây)
12/2010/TT-BCT 15/04/2010  Thông tư Quy định hệ thống điện truyền tải. (xem tại đây)
1656/QĐ-EVN 09/12/2008  Quyết định về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đóng điện lần đầu và chạy thử nghiệm thu đối với các công trình điện. (xem tại đây)
2247/QĐ-UBND 21/09/2007  Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La. (xem tại đây)