Tin tức

Thành lập Công ty cổ phần năng lượng Sông Lam Sơn La

Thành lập Công ty cổ phần năng lượng Sông Lam Sơn La.

Xem chi tiết

Viện phí tăng không đủ tăng lương cho bác sĩ

Theo thông tin mới nhất,sẽ tăng viện phí trong thời gian tới. Một điều người dân quan tâm là nếu tăngviện phí, lương cán bộ y tế có tăng và việc đầu tư cơ sở vật chất ở bệnh viện cóđược quan tâm?

Xem chi tiết

Tăng lương cho người lao động từ ngày mai

Từ ngày 1/1/2013, bên cạnh những loại phí, lệ phí khiến người dân than trời còn có nhiều chính sách hỗ trợ người dân cũng bắt đầu có hiệu lực.

Xem chi tiết

Văn bản pháp lý

Thông tư, nghị định, quyết định, quy định, hướng dẫn do chính phủ và ban giám đốc công ty ban hành.

Xem chi tiết

 12