Kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Sông Lam